Att vara sig själv
Vad, när och hur?

En kul, viktig och lärorik heldagsworkshop för årskurs 4-6.

Via teater/estetiska lärprocesser jobbar vi med de didaktiska frågorna vad – när – hur ?

Vad är att vara sig själv?
Vad är att inte vara sig själv?
När är du dig själv?
När är du inte dig själv? 
Hur är du när du är dig själv?
Hur är du när du inte är dig själv?
Hur/när låter du andra vara sig själva eller inte?

Performativitet
Tillsammans med eleverna jobbar vi med görandet,  iscensätter handlingar/uttryck (kropp och röst) där de inte är sig själva och tvärtom. I vilka situationer känner du att du måste justera ditt beteende/dig själv?
Eleverna möter normer och normavvikelse genom att gå in och ur olika roller. T ex könsroller: Vad är typiskt tjejigt/killigt? 
Varför blir du mobbad om du inte håller dig till normen?

Upplägg
Workshopen behöver minst fyra heltimmar (heldag).
Uppvärmning/teaterövningar i helklass.
Diskussion i halvklass kring frågorna ovan tillsammans med Magnus och Stefan. Efter halvklassprat börjar vi tillsammans med eleverna bygga bildr, gestalta scener som visar på situationer där man inte är sig själv.
Åter i helklass tittar eleverna på varandras gestaltade scener och, tillsammans med Magnus och Stefan, analyserar de och går in och ändrar beteenden för att se vad som händer. Här lär eleverna av varandra inte bara av oss vuxna genom forumteater.
Vi återgår till halvklassarbete, men nu med färdiga texter som
ringar in workshopens tema. Eleverna repeterar de textbaserade
scenerna med Magnus och Stefan.
I helklass tittar vi åter igen på varandras verk och reflekterar/diskuterar/
analyserar det vi sett.
Det finnas lärarhandledning för vidare arbete med det eleverna upptäckt.

Syfte
Workshopens syfte är att få eleverna att respektera andra människors egenvärde, ta avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. Eleverna ska leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Workshopen förstärker sammanhållningen i klassen, öppnar upp för allas lika värde  och ger verktyg att bygga trygga individer. En klass med trygga elever är den bästa grunden för lusten till livslångt lärande!

Ur Lgr11
”Skolan…

ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.

ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.”

/2021-08-25
Magnus Palm
Stefan Skärlund

CV - Magnus Palm

ERFARENHET
TEATERLÄRARE, VADSBOGYMNASIET, MARIESTAD – 2021-2022
Undervisning i ämnena Scenisk gestaltning 3, Karaktärsarbete och Teaterteori.

PRAKTIKANT, TEATERCENTRUM, GÖTEBORG – 2021
Jag arbetade främst med videoproduktion för sociala medier. Jag deltog även i möten och diskussioner om de fria teatergruppernas förändrade förutsättningar under Corona-pandemin, såsom hur man förhåller sig till ”digital scenkonst”.

TEATERLÄRARE, KULTURSKOLAN, GULLSPÅNG – 2019-2020
Jag undervisade barn och ungdomar i teaterns och skådespelarkonstens grunder.

TEATERLÄRARE, FOLKUNIVERSITETS GYMNASIUM, TROLLHÄTTAN – 2016-2017
Jag undervisade i ämnena Scenisk gestaltning, Karaktärsarbete, Entreprenörskap samt Film- och TV-produktion. Jag var även mentor och klassföreståndare.

PRODUCENT, SKÅDESPELARE & REGISSÖR, TEATER TROLLSLÄNDA, GÖTENE – 2015-2019
Jag drev en egen fri teatergrupp både konstnärligt och administrativt. Jag hade budgetansvar och arbetsgivaransvar.

PRODUCENT, SKÅDESPELARE, REGISSÖR & PEDAGOG, VÄSTSVENSK ARKEOLOGI – 2015-2017
Jag skrev, regisserade, spelade och producerade en barnteaterfölreställning som byggde på arkeologiska fynd i närområdet.

PRODUCENT, SKÅDESPELARE, REGISSÖR & PEDAGOG, TEATER ALBATROSS, ÄTRAN – 2008-2010
Jag arbetade bland annat med teaterproduktion, pedagogik samt att arrangera teaterfestivaler.

PRODUCENT, SKÅDESPELARE, REGISSÖR & PEDAGOG, FOLKTEATERN SKARABORG, TIBRO – 2008
Jag arbetade bland annat med teaterproduktion och teaterpedagogik.

PRODUCENT, SKÅDESPELARE & REGISSÖR, TEATER Á LA TEMPERATUR, HJO – 2008
Jag och min kollega John Tornblad skapade en gatuteaterföreställning för internationell turné.

PRODUCENT, SKÅDESPELARE, REGISSÖR & PEDAGOG, TEATERGENERATORN, GÖTENE – 2005-2006
Jag arbetade bland annat med teaterproduktion och teaterpedagogik.

TEL: 0735-87 84 10 E-POST: MAGNUS.ROBERT.PALM@GMAIL.COM

UTBILDNING
Birka folkhögskola, Distans – Online Video Creator, 2020
Grow with Google, Distans – Digital Marknadsföring (cert.), 2019
Högskolan i Dalarna, Distans – Ryska I, 2018
Jakobsbergs folkhögskola, Distans – Skriv! Facklitteratur, 2018
Linnéuniversitetet, Distans – Filmvetenskap A, 2017
Kingston University, London – BA(hons.) in Acting, 2011-2014
Kogan Academy of Dramatic Arts, London – Teaterregi, 2012
Högskolan i Dalarna, Distans – Litteraturvetenskap A, 2011
Högskolan på Gotland, Distans – Konstvetenskap A, 2010
Umeå Universitet, Umeå – Drama- och teaterpedagogik A, 2006
Hällefors folkhögskola, Teaterpedagog, Hällefors 2003-2004
PUBLIKATIONER
Skådespelarkonsten (övers. fr. norska), Studentlitteratur, 2021 Fyra vägar till rollen, Gidlunds förlag (planerat), 2022
FÖRTROENDEUPPDRAG
Styrelsemedlem, Föreningen Teater Trollslända, 2015-2021 Styrelsemedlem, Brf. Viking XV, 2017-2020 Styrelsemedlem, Lidköpings Teaterarrangörer, 1998-2002
REFERENSER
Marcus Lilliecrona, Regional verksamhetsledare, Teatercentrum Västra Telefon: 0736-84 51 08 E-mail: marcus.lilliecrona@teatercentrum.se
 

CV - STEFAN SKÄRLUND

TEATER
1971 177 cm 85 kg L/52 43 ljusblond ljusblå
2021 Kvalitetsteatern
Roll
Cash is Queen, Nino Mick & Xenia Klein; regi Johanna Essie Sjögren/Eddie Mio Larson
2014 UngaTur
Roll: Transperson/Piga/Konferencier
Ett uppror - The Transgender Version, manus/regi Aleksa Lundberg
2013 Teateretablissemanget
Roll: Guide/Margareta
Zoo/Kannibalsyndromet, manus/regi Gertrud Larsson
2013 Kulturobservatoriet/Dramalabbet
Roll: Casters mamma
Our golden girl, Marlene Jonsson, regi Gustav Englund
2012 Forsbyanerna
Roll: Fodringsägaren
Kaspers Fet-tisdag, August Strindberg, regi Nils Poletti
2012 Sommarföreställning i Gårdsjö Roll: Micke
HÄR! Hans Sjöberg, regi Hans Sjöberg
www.stefanskarlund.se 1
CV Stefan Skärlund
2011 Monolog
Roll: Den gamle, kvinnan och den unge Motvind Hans Sjöberg, regi Hans Sjöberg
2011 Forsbyanerna
Roll: Wilhelm
Amorina Carl Jonas Love Almqvist, regi Nils Poletti
2010 Kulturobservatoriet
Roll: Josef K & Wilhelm
Processen Franz Kafka; regi Gustav Englund
2010 UngaTur
Roll: Experten & Fru Boeuf
Noshörningen Eugène Ionesco, regi Olle Jernberg
2009 Teater Referens
Roll: Harald
När det utbröt panik i det kollektiva omedvetna Kristina Lugn, regi Björn Dahlman
2009 UngaTur
Roll: Heliga Birgitta
King & Queens of kärrtorp – Folkungasagan, August Strindberg, regi Nils Poletti
2008/09 UngaTur
Roll: Kunden
I bomullsfältens ensamhet Bernard-Marie Koltès, regi Binyam Haile,
2008 Teater Referens
Roll: Lennart
Att hänga katt av Marie Lager, fritt efter Beth Henleys Crimes of the heart, regi Marie Lager
2007 UngaTur
Roll: Anders
√Norén Bearbetning & regi Fredrik Lundqvist
2007 Teater Referens
Roll: Tjutberg
Först föds man ju Line Knutzon, regi Emil Jonsson
2006 N.U.N TEATER
Roll: Christer Gadefeld
Den gråtande polisen Staffan Göthe, regi Stefan Skärlund
2005 Stockholms Teaterinstitut
Roll: Nikolaj Lvovitj Tusenbach
Tre systrar Tjechov, regi Michel Riddez
2000 Primusteatern
Roll: Peter
Jag, ett vuxet barn Självdiktad monolog i egen regi
2000 Primusteatern
Roll: Peter
Existenslicens Carl Rosengren, regi Ebba Wijkmark, 2000.
2000 Primusteatern
Roll: Horatio & Rosencrantz
Hamlet Shakespeare, regi Sven-Arne Svanberg, 2000
2000 Divina Commedia
Roll: Blåa hästen
Ängel och den blåa hästen Stark, regi Sven-Arne Svanberg
1999 Primusteatern
Roll: Bror & Fill
Mi bland stjärnorna Marta Stalín, regi Sven-Arne Svanberg
1999 Dramaten
Roll/statist: Soldat
Tre systrar Tjechov, regi Staffan Valdemar Holm
1998 Primusteatern
Roll: Edgar
Varken fågel eller fisk Kroetz, regi Per Wernolf
1996 Teater TUB
Roll: Birger
Den perfekta kyssen Göthe, regi Antonio Alonso
1996 Teater TUB
Roll: Harald
Hill och Gargamella Gottfridsson, regi Antonio Alonso
1995 Primusteatern
Roll. Gatsoparen & nattvakten
Den nakne mannen och mannen i frack Dario Fo, regi Per Wernolf
FILM Roll: Miou
Guard the robe Victor von Schirach; regi. Filip Hallbäck; manus, 2018 Roll: Kyparen
Nedre botten Fredrik Sandberg; mans/regi, 2004. Roll: Mannen
Hands of Lascaux Josef Dukkali; manus/regi, 1998-.

Utbildning
Stockholms Dramatiska Högskola: Magisterexamen i fördjupad skådespelargestaltning 2012-2013
Lunds universitet sommarkurs: Från idé till färdig teaterproduktion, Folkungasagan, 2009.
Stockholms Teaterinstitut, 2004-2005
Kulturama 3-årig skådespelarutbildning, 1994-1997.
Textinterpretation, Spegelteatern, elev hos Gösta Bredefeldt.
Fysiska uttryck, elev hos Roger Westberg.
Maskarbete, repetitionsarbete med Sven-Arne Svanberg.
Lärarexamen/leg vid Karlstads universitet

Övrigt
Behärskar östgötska tillfullo.
Har arbetat som teaterlärare vid gymnasiet (Mariestad) Innehar B-körkort 

Referenspersoner
Anna Pettersson, skådespelare/regissör/pedagog, www.annapettersson.com Michel Riddez, skådespelare/regissör/pedagog, www.michelriddez.se Martin Alskog, skådespelare/regissör/pedagog, www.spearhead.nu

Vill du veta mer
- Kontakta oss!